Mała ilość domów na sprzedaż w Raciborzu

Mieszkań na sprzedaż dostępnych na wtórnym rynku nieruchomości w Raciborzu jest trzy razy więcej aniżeli domów, przy czym ceny za m2 są bardzo do siebie zbliżone. Racibórz jest miastem, które liczy około 57 tysięcy mieszkańców. Tym bardziej dziwi zatem...

Czytaj więcej >>

Nieruchomości w Kędzierzynie - Koźlu

W Kędzierzynie - Koźlu mamy w tej chwili 51 zarządców nieruchomości, którzy posiadają licencje i zostali wpisani do Rejestru Zarządców Nieruchomości. Liczba zarejestrowanych działalności, w których pracownicy zajmują się zarządzaniem nieruchomości to...

Czytaj więcej >>

Mieszkanie to nie tylko inwestycja

Bardzo często możemy spotkać się z dyskusjami czy racjonalnie jest kupować mieszkanie posługując się kredytem walutowym o hipotecznym charakterze. Takiego zakupu dokonuje wiele polskich rodzin. Jednak przy takich dyskusjach rzadko pojawia się rozważanie, że...

Czytaj więcej >>

Odśnieżanie chodników i parkingów w świetle prawa

Jeśli na chodnikach istnieje możliwość płatnego postoju lub bezpłatnego parkowania samochodów, właściciel nieruchomości przestaje być osobą odpowiedzialną za ich odśnieżanie. Nie musi dbać o realizację tego obowiązku nawet wówczas, gdy takie...

Czytaj więcej >>

Opolszczyzna na wtórnym rynku obrotu nieruchomościami

Jednym z sześciu regionów, które warto poddać analizie pod kątem charakteru lokalnego rynku nieruchomości jest region południowo-zachodni kraju, do którego zazwyczaj zalicza się województwo opolskie oraz dolnośląskie. Najważniejszymi miastami regionu są...

Czytaj więcej >>

Przepisy dotyczące kontroli stanu technicznego budynku

Tak właściciel, jak i zarządca budynku jest zobowiązany przez przepisy prawa o tego, aby utrzymywać go w odpowiednim stanie i poddawać okresowym kontrolom budowlanym. Przepisy wspominają i o tym, że niedopełnienie tego obowiązku pociąga za sobą określone...

Czytaj więcej >>